Dịch vụ truyền hình

– Quản lý tổ chức sự kiện

– Sản xuất TVC, chương trình truyền thông

– Cho thuê thiết bị sản xuất, phim trường, studio.